Kategorie:

Rovný přístup k informacím!

26. 1. 2015  |  Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, jak jistě víte, jednou z našich priorit je zveřejňování informací. Jsme přesvědčeni, že otevřenost je základem důvěry občanů k vedení města. Přestože 21. st je označováno za informační věk a sdílení informací bývá běžnou praxí spousty měst, současnou situaci v Příboře vidíme jako velmi neutěšenou. Moderní města komunikují – více»

Výbory a komise

12. 1. 2015  |  V rámci poradních, iniciativních a kontrolních orgánů zastupitelstva města Příbora se můžete obracet na tyto osoby: Finanční výbor – Jiří Demel: jiri.demel@gmail.com Kontrolní výbor – Milan Gabzdyl: gabzdyl@gades.cz, milan.gabzdyl@pribor-mesto.cz Osadní výbor Hájov Osadní výbor Prchalov. V iniciativních a poradních orgánech rady města pak  kontaktujte tyto osoby: Komise pro občanské záležitosti Komise pro životní prostředí více»