Kategorie:

Rovný přístup k informacím!

26. 1. 2015  |  Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, jak jistě víte, jednou z našich priorit je zveřejňování informací. Jsme přesvědčeni, že otevřenost je základem důvěry občanů k vedení města. Přestože 21. st je označováno za informační věk a sdílení informací bývá běžnou praxí spousty měst, současnou situaci v Příboře vidíme jako velmi neutěšenou. Moderní města komunikují – více»