Kategorie:

Centrální zásobování teplem

27. 4. 2015  |  Na posledním zastupitelstvu města konaného dne 26.3.2015 nebyl zařazen mnou navržený bod jednání, který nesl název „centrální zásobování teplem – kotelna Nerudova“. Chtěl jsem, aby zastupitelstvo města pověřilo správu majetku města Příbora nebo samo převzalo iniciativu svoláním pracovní schůzky za účasti zástupců jednotlivých odběrných míst, například předsedové družstev, SVJ apod., více»

Jarní úklid

9. 4. 2015  |  Milí občané, milé občanky, zveme vás na jarní úklid „Ukliďme Česko“, které v Příboře organizuje náš kandidát č. 3 Martin Domitra! Rozhodl se, že uklidíme černou skládku poblíž frekventované cyklostezky v krásném okolí – kousek od zahrádkářské kolonie Orinoko. Na akci se 19. 4. 2015 můžete samozřejmě dostavit přímo a více»