Kategorie: Aktuální zprávy

Kandidát do senátu Petr Orel: chci zúročit své zkušenosti v oblasti ochrany přírody

18. 4. 2016  |  Strana zelených na tiskové konferenci představila své kandidáty a kandidátky do Senátu. Jsou mezi nimi výrazné osobnosti, které jsou známé jak z komunální politiky, tak občanského sektoru. Na Novojičínsku chce své zkušenosti nejen z oblasti ochrany životního prostředí zúročit Petr Orel, společný kandidát SZ a KDU-ČSL, který kandiduje s podporou spolku Naše Beskydy. více»

Z občanů se stávají rukojmí!

7. 5. 2015  |  Rada města na svém 11. zasedání projednala návrh Dodatku č. 13 ke smlouvě o pronájmu a provozování kotelny na ulici Lomené. Důvodem prodloužení smlouvy do 31.8.2028 je tak banální záležitost, kterou je instalace kogenerační jednotky. Obyvatelé objektů připojených na kotelnu Lomená, tak budou nuceni nadále nakupovat drahé teplo od firmy více»

Piknik

3. 5. 2015  |  A máme pro vás další pozvánku! Po práci při jarním úklidu, který nám zorganizoval Martin Domitra, si můžeme dopřát koláče na pikniku, který spoluorganizuje s Příborem v pohybu Šárka Gachová. Jedná se o Férovou snídani NaZemi, což je happening na podporu fair trade a odpovědné spotřeby. Koná se při příležitosti více»

Centrální zásobování teplem

27. 4. 2015  |  Na posledním zastupitelstvu města konaného dne 26.3.2015 nebyl zařazen mnou navržený bod jednání, který nesl název „centrální zásobování teplem – kotelna Nerudova“. Chtěl jsem, aby zastupitelstvo města pověřilo správu majetku města Příbora nebo samo převzalo iniciativu svoláním pracovní schůzky za účasti zástupců jednotlivých odběrných míst, například předsedové družstev, SVJ apod., více»

Jarní úklid

9. 4. 2015  |  Milí občané, milé občanky, zveme vás na jarní úklid „Ukliďme Česko“, které v Příboře organizuje náš kandidát č. 3 Martin Domitra! Rozhodl se, že uklidíme černou skládku poblíž frekventované cyklostezky v krásném okolí – kousek od zahrádkářské kolonie Orinoko. Na akci se 19. 4. 2015 můžete samozřejmě dostavit přímo a více»

Tajemné zahrady aneb co neproběhlo na ZM 26.3.2015

27. 3. 2015  |  O Tajemných zahradách  jste se mohli dočíst například v březnovém měsíčníku (032015, na str. 16). My jsme poprvé více četli v podkladech a slyšeli z úst samotné místostarostky Foriškové již na 2. – prosincovém! zastupitelstvu města (dále ZM) (viz záznam – 19:01 /37 min), kde téma uzavřela s tím, že o Tajze budeme rozhodovat více»

K 3. ZM aneb Zelení informují

26. 2. 2015  |  Dne 29. 1. 2015 se uskutečnilo 3. zasedání Zastupitelstva města Příbora. Zasedání jsem se účastnil, byť teplota mého těla mířila lehce přes 39 °C. Na programu byla přece změna jednacího řádu zastupitelstva města, kterou jsme sami iniciovali, a také hlasování o lávce přes řeku Lubinu! Ale popořadě. Navrhli jsme změnu jednacího řádu. A to konkrétně více»

Rovný přístup k informacím!

26. 1. 2015  |  Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, jak jistě víte, jednou z našich priorit je zveřejňování informací. Jsme přesvědčeni, že otevřenost je základem důvěry občanů k vedení města. Přestože 21. st je označováno za informační věk a sdílení informací bývá běžnou praxí spousty měst, současnou situaci v Příboře vidíme jako velmi neutěšenou. Moderní města komunikují – více»

Výbory a komise

12. 1. 2015  |  V rámci poradních, iniciativních a kontrolních orgánů zastupitelstva města Příbora se můžete obracet na tyto osoby: Finanční výbor – Jiří Demel: jiri.demel@gmail.com Kontrolní výbor – Milan Gabzdyl: gabzdyl@gades.cz, milan.gabzdyl@pribor-mesto.cz Osadní výbor Hájov Osadní výbor Prchalov. V iniciativních a poradních orgánech rady města pak  kontaktujte tyto osoby: Komise pro občanské záležitosti Komise pro životní prostředí více»