26. 2. 2015

Dne 29. 1. 2015 se uskutečnilo 3. zasedání Zastupitelstva města Příbora.

Zasedání jsem se účastnil, byť teplota mého těla mířila lehce přes 39 °C. Na programu byla přece změna jednacího řádu zastupitelstva města, kterou jsme sami iniciovali, a také hlasování o lávce přes řeku Lubinu! Ale popořadě.

Navrhli jsme změnu jednacího řádu. A to konkrétně bod o  zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva na webu města v anonymizované podobě tak, aby každý občan, z pohodlí svého domova, měl možnost si materiály prostudovat a věděl, o  čem bude „jeho“ zastupitel/ka hlasovat a  z jakých vychá- zel/a podkladů. Věřili jsme, že tento krok přinese větší zájem občanů o dění ve městě a časem povede k vyšší účasti obyvatel na jednáních zastupitelstva města, ale i u komunálních voleb. V tuto chvíli, bez podkladů, jsou občané stavěni pouze do role pasivních posluchačů. Náš návrh neprošel. Ani jsme nečekali tak ostré vymezení koaličních zastupitelů vůči tomuto návrhu. Z jednání některých vypadalo, že si dokonce myslí, že chceme něco protizákonného. Zveřejňování podkladů patří k základnímu pilíři důvěry mezi občany a městem. Budeme i nadále prosazovat zveřejňování podkladů a časem bychom rádi přidali i zveřejnění smluv, objednávek a faktur, neboť věříme, že město nemá co tajit.

Hlasování o lávce proběhlo jinak, než kdokoliv čekal. Zastupitelstvo odhlasovalo vypsání nové architektonické soutěže (hlasování č. 29). Tím pádem ZM nevybralo žádnou z variant, které byly prezentovány veřejnosti. Vypsání nové soutěže bude také něco stát. Navíc ten luxus, že lidé mohli vidět jednotlivé návrhy, odpadne. I  my, zastupitelé, uvidíme pouze vítězný návrh, který nám vybere odborná komise. Před zasedáním zastupitelstva města jsme si důkladně studovali podkladové materiály k jednotlivým lávkám, neboť jsme věděli, že hlasování nebude lehké a jednotlivé návrhy budí silné emoce. Když jsme četli vyjádření komise k variantě lávky č. 5 – fa Ellement (lávka s  betonovým zábradlím), nabyli jsme dojmu, že ho musela komise vyřadit. Leč v doporučení komise se tento návrh ocitl na 1. místě. Doufáme, že nová architektonická soutěž nepřinese podobný rozkol a komise vybere novou lávku, která bude hrdě, leč s respektem doplňovat prostor nábřeží.

Záznam jednání zastupitelstva: http://www.televize-pribor.cz/?clanek=629

Za Stranu zelených Příbor

Ing. Milan Gabzdyl