26. 1. 2015

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

jak jistě víte, jednou z našich priorit je zveřejňování informací. Jsme přesvědčeni, že otevřenost je základem důvěry občanů k vedení města. Přestože 21. st je označováno za informační věk a sdílení informací bývá běžnou praxí spousty měst, současnou situaci v Příboře vidíme jako velmi neutěšenou. Moderní města komunikují – tzn., sdělují i přijímají informace, uvnitř i navenek efektivně a transparentně, což bohužel o Příboře říci nelze. Dle dosavadního jednacího řádu zastupitelstva města (dále jen ZM) jsou podklady pro zastupitele zveřejňovány nejpozději 7 dnů před konáním ZM pouze na intranetu.

Stěžejním problémem je tedy přístup veřejnosti k těmto dokumentům. Veřejnost má sice možnost dojít na Městský úřad a podklady si vyžádat, ale ruku na srdce, kdo v dnešní době má čas dostavit se na MÚ v úřední hodiny? 5 pracovních dní před ZM, 3x do 14:00, 2x do 17:00. Navíc tak, aby si text stihl na místě nastudovat, udělat si poznámky. Případně následně kontaktovat a prodiskutovat potřebné se svým zastupitelem. Šibeniční termín, nemyslíte?

Jak se může občan/ka zapojit do zodpovědného rozhodování, když nemá možnost se s obsahem projednávaného seznámit třeba v klidu domova s dalšími členy rodiny či přáteli a podiskutovat si? Požadavkem fyzické přítomnosti se navíc vylučují např. studenti/ky, kteří studují ve vzdálených městech, přesto by mohli diskuzi ke konkrétní problematice posunout konstruktivním směrem. Co podnikatelé na služební cestě, dělníci na třísměnném provozu?

Samotné veřejné zasedání ZM pak nabývá pochybné hodnoty. Občané jsou postaveni do role pouhých pozorovatelů. Sice mají možnost něco pochytit přímo na veřejném ZM z jednání informovaných zastupitelů a zastupitelek, nicméně těžko budou efektivně reagovat. Toto je sice legální (díky veřejnému konání ZM), ale ne legitimní!

Právě proto požadujeme úpravu jednacího řádu ZM tak, aby město zveřejňovalo podklady pro jednání ZM na webu města, aby všichni občané a občanky měli rovné šance k přístupu k informacím!

Chceme vytvořit otevřenou, komunikativní společnost ochotnou participovat na dění města. Bez svobodného přístupu k informacím toto není možné. Věříme, že zastupitelé a zastupitelky budou mít při rozhodování ( 29. 1. 2015) otevřenou mysl, chuť k  inovativním činům a Příboru se tak podaří alespoň v přístupu k informacím zařadit mezi moderní města.