27. 3. 2015

O Tajemných zahradách  jste se mohli dočíst například v březnovém měsíčníku (032015, na str. 16). My jsme poprvé více četli v podkladech a slyšeli z úst samotné místostarostky Foriškové již na 2. – prosincovém! zastupitelstvu města (dále ZM) (viz záznam – 19:01 /37 min), kde téma uzavřela s tím, že o Tajze budeme rozhodovat v březnu. Již 2. 12. proběhlo k tomuto tématu veřejné setkání, na které bylo zastupitelstvo pozváno a kde byl projekt představen. Zajímavé je třeba vyjádření radního Bergra po tomto setkání, kde říká, že projektu bude fandit, nebo samotného starosty Majera, který si myslí, že by zastupitelstvo „do toho mělo jít“… Jak zvláštní je sledovat vyjádření radních v roli zastupitelů vs. radních rozhodujících v radě! Poněkud schizofrenní postoje, nemyslíte?

Jelikož rada na svém 7. zasedání „rozhodla nepodat žádost o dotaci na projekt Tajemná zahrada z důvodu nedostatku finančních prostředků“ a bylo tak jasné, že vedení města přes veškerá předchozí vyjádření materiál na ZM nepředloží, zpracoval Ing. Gabzdyl hrubou finanční rozvahu, která vyvracela dezinterpretace dr. Foriškové, z pracovního ZM konaného 4.3.2015.

Po konzultaci se starostou Majerem nám bylo doporučeno předložit témata až na samotném zastupitelstvu města. Přesto jsme zaslali podklady v termínu, tj. do 8 dnů před konáním ZM. Ano, chybou bylo, že jsme toto neučinili i písemně (jak je uvedeno v JŘ) a že jsme podlehli „radám“ Ing. Majera, takže materiál nebyl zařazen na jednání ZM. Nicméně a každopádně…

Materiály předložené Ing. Milanem Gabzdylem, které dokládáme níže, ukazují skutečnou finanční náročnost a všichni zastupitelé tyto podklady obdrželi shodně spolu s ostatními podklady. Proto lze předpokládat, že i kdyby bod byl řádně zařazen na jednání města, koaliční zastupitelé (kteří jsou ve většině) by tento záměr nepodpořili a že by projekt Tajemných zahrad pohřbili stejně.

Nezbývá než konstatovat, že nás nastalá situace nejen vůči členům spolku „Příbor v pohybu“, kteří projekt iniciovali, neskutečně mrzí. Příbor tak podle SZ ztratil možnost získat neobvyklý prostor, který by byl přínosem nejen pro obyvatele Příbora, ale i pro turisty, prostor, který –  jak je uvedeno v reportáži LTV Příbor – by byl pojetím a rozsahem první v republice.

Člověk se chybami učí, v tomto případě jsme si potvrdili, že nemáme a nebudeme věřit vedení města a tvrzení koaličních stran.

TajZa 2015_03_12

 tajza 1tajza 2tajza 3