1) Základní informace o kandidátovi:
Jmenuji se Hana Malíková a narodila jsem se v červnu 1991. Jsem nejmladší ze čtyř sourozenců a jako poslední – zatím – svobodná a bezdětná.
V současné době jsem studentkou absolventského ročníku navazujícího magisterského studia oboru Anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě Ostravské univerzitě v Ostravě. V rámci studia se věnuji diplomové práci a grantovému projektu, které se zabývají environmentálním aspektem díla kalifornského spisovatele Johna Steinbecka.
Dlouhodobě působím coby herečka v ELTO (English Language Theater of Ostrava) při Katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU.
Rovněž příležitostně tlumočím zahraniční lektory na přednáškách iniciovaných k přiblížení tématu CSA (Community Supported Agriculture – Komunitou podporované zemědělství) a překládám integrálně zaměřené dokumenty.

2) Proč kandidujete za Stranu zelených?
Za Stranu zelených kandiduji proto, že je podle mě načase doplnit stávající složení příborského zastupitelstva o mladé, ekologicky smýšlející členy. Souhlasím s programem Strany zelených, protože je otevřený, nesobecký, neagresivní, nekompetitivní a zaměřený na občanskou společnost. Líbí se mi idea komunitou podporovaného zemědělství a tzv. „allotments“ (malých komunitních zahrádek, jaké jsou k vidění např. ve Velké Británii), přičemž bych něco podobného ráda zavedla i v našich podmínkách.

3) Jak byste charakterizovali město Příbor v jedné větě?
Krásné město s nevyužitým potenciálem.

4) Vaše hlavní priorita z programu Strany zelených Příbor?
Hlavní prioritou všech občanů by podle mého názoru mělo být hospodaření s energiemi. Rovněž bych podpořila podnikání lokálních farmářů, abychom v budoucnu mohli být potravinově soběstační a nemuseli se spoléhat na potraviny podřadné chuti i kvality, které nám servírují v supermarketech. Směřování k energetické a potravinové soběstačnosti by mohlo vést k celkovému zlepšení životního stylu občanů, posílilo vzájemnost a kreativitu místních lidí, a u dětí podpořilo povědomí o tom, odkud jídlo pochází.
Souhlasím s krédem Roba Hopkinse, zakladatele Transition Town: Budoucnost (bez ropy) může být lepší než současnost, pokud využijeme svou představivost a kreativitu.

5) Vaše oblíbené či životní motto:
„Velký duch povětšuje i malého človíčka.“ Jebediáš Springfield