1) Základní informace o kandidátovi:
Šárka Gachová, 32 let, majitelka dvanáctiletého psa. Vystudovala jsem Pedagogiku volného času se zaměřením na výtvarnou výchovu na VOŠ Litomyšl a momentálně dokončuji navazující magisterské studium Informačních studií a knihovnictví na MU v Brně. Pracuji v univerzitní knihovně VŠB – TUO. V rámci studia jsem realizovala projekt „Zelená knihovna“, kde se pojí knihovnictví s environmentálně šetrným úřadováním. V Brně, odkud jsem se téměř po 10 letech do Příbora vrátila, mě bavilo např. dobrovolnictví pro NESEHNUTÍ (Nezávislé sociálně – ekologické hnutí) nebo aktivity mezinárodního politického hnutí Food not Bombs (Jídlo místo zbraní), které rozdáváním jídla nejen lidem bez domova upozorňuje na nerovnoměrné rozdělování peněz.

2) Proč kandidujete za Stranu zelených?
Za Zelené kandiduji z více důvodů. V Příboře tato strana chyběla úplně, a proto jsem ráda, že jsem přispěla k rozšíření politického spektra na komunální úrovni.
Zelení vždy prosazují hodnoty, které jsou pro mě osobně důležité – rovné příležitosti napříč věku, rasy, pohlaví; environmentálně šetrný provoz, podpora aktivity občanů a šíření principů informační společnosti. Problémy řeší komplexně s ohledem na výše zmíněné, což ostatní strany nedodržují.

3) Jak byste charakterizovali město Příbor v jedné větě?
Malebné, leč ospalé městečko.

4) Vaše hlavní priorita z programu Strany zelených Příbor?
Pro mě je stěžejní komunikace – spolupráce s občany, diskuze nad participativním rozpočtem a komunitním plánováním, které chceme prosadit, obecně zvýšení informovanosti a aktivismu ve městě. Ráda bych nabourala určitý ostych občanů vůči politice, který tady pociťuji… politika je totiž naprosto běžná věc, které není třeba se bát. Jak říká můj kamarád politolog: „ Politika je i to, kam si jdete koupit rohlík. Zda podpoříte místního pekaře – lokálního podnikatele nebo nadnárodní korporaci, která odčerpává finance jinam.“

5) Vaše oblíbené či životní motto:
„Mysli globálně – jednej lokálně“ a „Co tě nezabije, to tě posílí“.