1) Základní informace o kandidátovi:
Jmenuji se Jan Jemelka, toho času je mi 36 let a pracuji jako nezávislý odborník v oblasti fotogrammetrie a geografických informačních systémů. Jsem ženatý a mám dvě malé děti. Ve volném čase se zájmem znovuobjevuji dovednosti našich předků jako např. pečení chleba nebo výrobu piva v domácích podmínkách a další. Rád se pohybuji na čerstvém vzduchu a v přírodě při procházkách a cyklovýletech rozličného druhu.

2) Proč kandidujete za Stranu zelených?
Za Stranu zelených jsem se rozhodl kandidovat pro její transparentní a všeobecně známý postoj a politiku s důrazem na minimalizování negativních vlivů na životní prostředí a snahu o efektivní nakládání s energiemi, přírodními zdroji a odpady.

3) Jak byste charakterizovali město Příbor v jedné větě?
Příbor je město, které jsme si s manželkou zvolili pro život, přitáhl nás sem charakter historického malebného městečka s poklidným životem a výbornou dostupností služeb občanského vybavení.

4) Vaše hlavní priorita z programu Strany zelených Příbor?
Od volebního programu Strany zelených do nadcházejících komunálních voleb si slibuji umožnění moderního vývoje města Příbor s důrazem na šetrné nakládání s elektřinou, teplem, vodou, papírem či palivy a zvyšování energetických úspor úpravami staveb v majetku města Příbor (zateplováním, instalací fotovoltaických zařízení na objektech atd.) Rozšíření využití přirozené dominanty města – řeky Lubiny a jejího blízkého okolí pro veřejné volnočasové aktivity a dovybavení stávajících parků a veřejných prostor o např. petangue, šachové stolky, workoutové a parkourové prvky.

5) Vaše oblíbené či životní motto:
Mým životem mě provází odhodlání realizovat zdánlivě nemožné nápady, které kdysi klasik formuloval do citátu: „Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“