1) Základní informace o kandidátovi:

Jmenuji se Milan Gabzdyl a narodil jsem se v Novém Jičíně. Maturoval jsem na gymnáziu v Příboře a absolvoval stavební fakultu v Brně. Z pohledu mého dalšího směřování byla zásadní studijní stáž v Dánsku, kde jsem „přičichl“ k energeticky úsporným stavbám. Po návratu jsem pracoval v energetické agentuře v Brně na tvorbě energetických auditů. Z Brna mě to však stále táhlo na rodný sever, a tak se stalo, že jsme se s celou početnou rodinou přesídlili zpět do Příbora. V současné době mám tři děti a jednu ženu. Jelikož jsem si dobře vybral povolání, tak je mi i koníčkem. Již několik let se věnuji navrhování a realizaci pasivních domů (domů, které potřebuji minimum energie k vytápění).
2) Proč kandidujete za Stranu zelených?

Jelikož jsem členem Strany zelených již od roku 2008, byla kandidatura za tento subjekt logická. Principy a zásady Strany zelených jsou mi blízké a vychází z respektu k člověku i přírodě. Líbí se mi také komplexní pohled na jednotlivé problémy a návrhy řešení.

3) Jak byste charakterizovali město Příbor v jedné větě?
Jemné, poklidně plující jako voda řeky Lubiny.

4) Vaše hlavní priorita z programu Strany zelených Příbor?
Jelikož se celý svůj profesní život zabývám problematikou úspor energií a kvalitním vnitřním prostředím v budovách, pak mezi mé priority patří návrh optimálního systému vytápění ve městě Příboře z pohledu snižování energetické a tím i ekonomické náročnosti. Nelze tolerovat, že cena tepla zde patří k nejvyšším v republice. V budovách mateřských a základních škol bych se chtěl věnovat kvalitnímu vnitřnímu prostředí (koncentrace CO2 apod.). Cizí mi nejsou ani témata sociální. Zde mám na mysli především bydlení pro mladé rodiny a bydlení pro seniory. Jelikož jsem se zbytkem kandidátů tvořil náš volební program, zbylé priority si lehce dohledáte tam.

5) Vaše oblíbené či životní motto:
Pokud existuje alespoň malá šance, že se to může povést, pak má cenu se o to snažit!