12. 1. 2015

V rámci poradních, iniciativních a kontrolních orgánů zastupitelstva města Příbora se můžete obracet na tyto osoby:

  • Finanční výbor – Jiří Demel: jiri.demel@gmail.com
  • Kontrolní výbor – Milan Gabzdyl: gabzdyl@gades.cz, milan.gabzdyl@pribor-mesto.cz
  • Osadní výbor Hájov
  • Osadní výbor Prchalov.

V iniciativních a poradních orgánech rady města pak  kontaktujte tyto osoby:

  • Komise pro občanské záležitosti
  • Komise pro životní prostředí – Martin Domitra: domitra.martin@gmail.com 
  • Komise pro regeneraci městské památkové rezervace
  • Komise kultury a cestovního ruchu – Šárka Gachová: sarka.gachova@gmail.com, sarka.gachova@pribor-mesto.cz

Pro nevyznačené výbory a komise (či jakékoliv další podněty a připomínky) využijte mail: info@zelenapropribor.cz.