7. 5. 2015

Rada města na svém 11. zasedání projednala návrh Dodatku č. 13 ke smlouvě o pronájmu a provozování kotelny na ulici Lomené. Důvodem prodloužení smlouvy do 31.8.2028 je tak banální záležitost, kterou je instalace kogenerační jednotky. Obyvatelé objektů připojených na kotelnu Lomená, tak budou nuceni nadále nakupovat drahé teplo od firmy ČEZ Energo. V čím zájmu rada města rozhodla? Je to zájem občanů nebo firmy? Rado města – palec dolů!!

Za SZ Milan Gabzdyl

palec dolů