29. 8. 2014

Příborští Zelení jsou znepokojeni výsledky hlasování zastupitelů města Příbora z mimořádné schůze konané 28. 8. 2014. Zastupitelé neschválili, a to o jeden hlas, revitalizaci zahrad piaristického kláštera. Ing. Milan Gabzdyl, který se jako aktivní občan zasedání účastnil, říká: „Městu Příboru tak hrozí, že nebude čerpat dotaci na tento investiční záměr. Bez dotace je celá akce nerealizovatelná.“ Dále vyzývá: „Občané, doporučuji se podívat, jak kdo hlasoval!“ Toto rozhodnutí je v přímém rozporu se snahou zvýšit jak turistickou atraktivnost města, tak zlepšit kulturní život občanů.