10. 11. 2015

8. zasedání Zastupitelstva města jsem se účastnil se smíšenými pocity. Přece jenom, bodu jednání bylo dost a některé z nich byly sporné. Délka jednání předčila mé očekávání. Jednali jsme do půl dvanácté. Ze všech projednávaných bodů, bych rád vypíchnul body 8/6/5 Lokalita za školou – Hrčková a 8/6/6 – Výkup pozemků u koupaliště. Oba body mi přijdou nejkontroverznější a délkou diskuze i nejdelší. Ale popořadě.

O co šlo v bodě Výkup pozemků za školou? Aby město mohlo plně využít potenciálově budované lokality „za školou“, je třeba zajistit dopravní spojení, přístup, k těmto pozemkům. Ze strany od koupaliště jsou jednání o přístupu k lokalitě na mrtvém bodě. V tuto chvíli tedy přichází v úvahu napojení z ulice Myslbekovy. Je to v tuto chvíli jediné řešení. Díky vstřícnosti paní Hrčkové město získalo přístup k dané lokalitě. Až doteď vše naprosto v pořádku. Jeden z požadavků majitelky nemovitosti je vybudovat plot do výšky 2m. Naprosto opodstatněný požadavek, který lidsky chápu a souhlasím s ním. S čím nesouhlasím, je podkladový materiál, který jsem jako zastupitel dostal ke schválení. Výška plotu 2 metry je v příkrém rozporu s územním plánem a tudíž tomuto požadavku nelze v tuto chvíli legálně vyhovět, nelze získat povolení ke stavbě tohoto plotu. I přesto jsem byl nucen hlasovat o budoucí smlouvě, která, dle mého názoru, je neplatná, neboť požadavek v ní obsažený je de facto nesplnitelný. Nejsem, v žádném případě, proti rozvoji města, nelze ovšem schvalovat dopředu neplatné smlouvy. Je třeba zasednout k jednacímu stolu a domluvit podmínky, které budou splnitelné.
Dalším bodem jednání byl bod 8/6/6 – Výkup pozemků u koupaliště. Zde nebudu hodnotit, zda jsou pozemky pro město v tuto chvíli tak důležité nebo ne. Co mě zarazilo, byl samotný průběh jednání, kdy došlo k závažnému porušení jednacího řádu. Cena 580 Kč/m2 je cenou poněkud vyšší než je v dané lokalitě obvyklé. Je to cena, se kterou vnitřně nesouhlasím. Město na jedné straně prodává pozemky za 20 – 100 Kč/m2, v tomto případě chce vykoupit soukromé pozemky za cenu bezmála šesti násobnou. I to může být v pořádku, pokud to odhlasuje většina. Odpovědnost si pak nesou jednotliví zastupitelé před svými voliči. K čemu ovšem došlo je bezprecedentní. Při projednávání tohoto bodu jsem podal protinávrh (pozměňovací návrh), načež se do diskuze vložil pan Myška, který dal protinávrh k mému protinávrhu, leč v původním znění usnesení. Upozornili jsme na to, že se nejedná o skutečný protinávrh, takže by se mělo, dle jednacího řádu, hlasovat o mém protinávrhu. Nestalo se tak. Hlasovalo se o původním návrhu. Byli jsme upozorněni, že neznáme Jednací řád. Opak je pravdou. Jednací řád nezná současné vedení města, což nám bylo potvrzeno právním oddělením. Kvůli porušení jednacího řádu, bylo nutné svolat mimořádné zastupitelstvo na dnešek 20.10.2015, kde se o tomto bodě znovu hlasovalo. Všechny občany, kterým není osud města lhostejný, vyzývám, aby si četly podkladové materiály k jednání zastupitelstva, které jsou volně přístupné na webu města a přišly se svobodně vyjádřit na jednání zastupitelstva, kde ze zákona dostanou prostor ke sdělení svých názorů a připomínek.

Za Stranu zelených Příbor

Milan Gabzdyl