3. 10. 2014

DSC_0360

Poprvé v historii města Příbora budou mít místní občané možnost volit v komunálních volbách Stranu zelených. O její vznik se zasloužilo 23 kandidátu v čele s Ing. Milanem Gabzdylem. Na kandidátce Strany zelených je 13 žen, čímž již dnes splňujeme kvóty navrhované vládou (tj. min. 30-ti procentní zastoupení žen na kandidátních listinách jednotlivých stran).Vznik místní pobočky byl krom jiného podnícen nesouhlasem s některými konkrétními činnostmi představitelů města a především laxním přístupem k centrálnímu zásobování teplem.

Milan Gabzdyl poznamenává: “Celý systém CZT v Příboře (minimálně ta část, která zásobuje teplem i bývalou ZŠ Dukelskou) je principiálně špatně. Vyrábí se teplo ze zemního plynu ve starých kotlích s nízkou účinností, daleko od místa spotřeby, čímž neodvratitelně dochází ke ztrátám v rozvodech. Všichni odběratelé si umí vyrobit teplo z plynu s vyšší účinností, tedy levněji, přímo v místě spotřeby. Navíc si ho mohou sami regulovat a hlídat jeho dodávky. S tímto stavem je třeba po volbách začít něco urychleně dělat.

Naším cílem však není jen ryze ekologická a současně ekonomická šetrnost. Chtěli bychom podporovat vznik aktivní a komunikativní společnosti občanů. Například pomocí místního referenda a participativního rozpočtu, který chceme prosadit, budou mít příborští občané možnost rozhodnout, kam část peněz z městského rozpočtu poputuje. 

Zelená politika umožní všem občanům podílet se na rozvoji města častěji než jednou za 4 roky. Navíc díky principům otevřené radnice, o které budeme usilovat, budou veškeré zákonem povolené informace snadno dostupné a ověřovatelné, takže jakékoliv intervence do komunální politiky budou pro běžné občany mnohem snadnější,” doplňuje Šárka Gachová.

Dalším z mnoha dílčích cílů, kterým se chceme věnovat, je vytvoření hravého města pro všechny věkové kategorie. Martin Domitra říká: “Vytvoření různorodých herních prvků pro děti, které chceme decentralizovat, a hřišť pro dospělé, které ve městě chybí úplně, oživí město. Navíc hravé venkovní prostory, jako např. petangue, ping-pong či šachové stolky, posilovací stroje a překážky pro parkour jsou nízkoprahové, tzn. dostupné všem bez rozdílu věku či sociálního zázemí.

Naším cílem není bezhlavě kritizovat dosavadní dění na radnici. Rádi budeme pokračovat v dobře navržených konceptech, ale zároveň konstruktivně a zdravě kriticky příspějeme k dalšímu rozvoji města tam, kde dosavadní praxe selhává.