Vážené čtenářky a čtenáři,

jak jistě víte, po desetiletích byl zvolen nový starosta – Ing. Milana Strakoše z ODS vystřídal Ing. Bohuslav Majer z ČSSD. Dosavadnímu starostovi tímto děkujeme za dlouholetou práci pro město, nově zvolenému přejeme hodně úspěchů.

Dovolte nám však stručně shrnout jeden z posledních stěžejních momentů, který předcházel ustavujícímu zastupitelstvu. Rádi bychom zasadili informace, které se dovídáme z reportáže Local TV, do širšího rámce. Sdělení lídrů jsou minimálně vytrženy z kontextu jednání, proto jsou zavádějící. Úplný text je k dispozici na našem webu: http://pribor.zeleni.cz/zelenyma-ocima/.

„ … Do koalice s ČSSD a KDU – ČSL jsme byli ochotní jít pouze za předpokladu, že rada bude pravicovější, aby vedení města bylo vyvážené. Chybou bylo, že jsme toto nedeklarovali zcela jasně, a to na popud TOP09, již na první schůzce… že by se začal projevovat vliv „trojského koně“ Mudr. Mořice Jurečky? Ze schůzky jsme odcházeli s několika variantami, které si všechny zúčastněné strany měly projednat na klubech. Jednou z nich bylo, že na starostku bude dosazena dr. Forišková, pak by ČSSD měla dva mandáty v radě, další možností byl Ing. Majer jako starosta + 1křeslo ČSSD + dr. Forišková místostarostka. Zbývající čtyři křesla měla být rozdělena následovně – 2 Top09, 1 SZ + 1 mandát měl být nabídnut zbývajícím stranám. Toto však ČSSD na dalším sezení odmítla. U vítězné strany je to pochopitelné, nicméně nám se nemůže nikdo divit: při následném hlubším projednávání našich programů a povolebních cílů, které se konkrétně týkaly důsledné kontroly Správy majetku města, jsme dospěli k závěru, že bychom se neshodli. Při nabízeném počtu křesel v radě bychom nic neprosadili a byli bychom spojováni s výsledky, pod které bychom se nemohli podepsat. S tímto jsme nejdříve seznámili Mgr. Netušila, aby nebyl překvapen, a následně v pondělí informovali Ing. Majera. Pokud někdo tvrdí, že jsme na poslední chvíli ustoupili od dojednané spolupráce, pak na jednáních nebyl nebo nás chce záměrně poškodit. Znovu opakujeme, že to byla pouze jednání a ne dohodnutá koalice. Zde nás, slušně řečeno, zaráží tvrzení MUDr. Jurečky, že „doteď neví, proč jsme odstoupili“ – pokud mu toto nesdělil Mgr. Netušil (a my nepochybujeme o tom, že mu to sdělil), mohl se nás kdykoliv zeptat, evidentně ho to ale ani nezajímalo. … Naše svědomí je čisté. Ano, udělali jsme pár chyb, rozhodně ne tu, že bychom se zdiskreditovali a upsali k takové spolupráci, které bychom sami nevěřili. Naopak pevně věříme, že nepodlehneme tlakům a zastrašování a že budeme z opozice prosazovat v maximální možné míře program Zelených. Strana zelených v Příboře šla do komunálních voleb s čistým štítem a mnoha ideály. Podařilo se nám získat dva mandáty v zastupitelstvu města, za což nepřestáváme být našim voličům vděčni. Věříme, že naši voliči ocení, že jsme zachovali tvář a nepřevlékli kabát, ačkoliv jsme mohli. …“

Od tohoto momentu již uběhlo pár dní – momentálně se věnujeme kontrole rozpoču města, který se bude schvalovat 18. 12. na dalším zastupitelstvu. Již teď je zajímavé sledovat neshodu koalice nad tématem možné inovace informačního centra. Ačkoli rozpočet se jeví značně napnutý, zajímáme se o možnost podpory realizace projektu „Tajuplná zahrada“, který představilo hnutí „Příbor – město změny“ na akci „Město v pohybu“, konané 7. 11. v Coworkingovém centru. Zde jsme také uvítali možnost skontaktovat se s mladými parkouristy, Ing. Gabzdyl s nimi následně absolvoval konzultační schůzku na MěÚ. Byrokratickému kolotoči se nevyhneme, nicméně spolupráci jsme navázali, což je důležitý základ.

Přejeme všem veselého Mikuláše, klidný advent a v Novém roce hodně úspěchů!