14. 11. 2014

Vážení čtenáři a čtenářky,

dovolte nám shrnout uplynulé povolební týdny, které předcházely ustavujícímu zastupitelstvu. Rádi bychom zasadili informace, které se dovídáme z reportáže Local TV, do širšího rámce. Sdělení lídrů jsou minimálně vytrženy z kontextu jednání, proto vám chceme přiblížit průběh dvou stěžejních momentů.

Dne 6. 11. 2014 proběhlo ustanovující zastupitelstvo, kde byl po desetiletích zvolen nový starosta – Ing. Milana Strakoše z ODS vystřídal Ing. Bohuslav Majer z ČSSD. Na post místostarostky byla znovu zvolená Ing. Dana Forišková, Ph.Dr.  z KDU– ČSL. V radě pak zasednou dva členové ČSSD, Valentin Putala a Ing. Igor Vaněk, za KSČM JUDr. František Berger a z KDU–ČSL Ivana Žárská. Posledním členem rady je „trojský kůň“, MUDr. Mořic Jurečka, který jakožto bezpartijní kandidoval na kandidátce Top09.

Dosavadnímu starostovi tímto děkujeme za dlouholetou práci pro město, nově zvolenému přejeme hodně úspěchů.

Někteří z voličů jsou rádi za změnu, jiní jsou znepokojení účastí KSČM v radě města. Každopádně se ze všech stran shodně ozývá, a to s negativní konotací, že za stávající situaci můžou Zelení. To je minimálně zvláštní, nemyslíte? Již od prvopočátku jsme byli degradovaní do role nesvéprávných dětí, které musí dle pokynů zkušených starších ve všem souhlasit – tzn. mlčet, souhlasně přikyvovat a šoupat nohama. Tuto roli jsme samozřejmě nepřijali a jasně jsme deklarovali své požadavky, které byly ihned považovány za arogantní! Za arogantní bychom však mohli označit právě ony tendence k věkové diskriminaci a zesměšňovaní.

Tento primární postoj klasických stran vidíme, vedle amorálního přeběhlictví MUDr. M. Jurečky, jako jeden ze stěžejních kamenů výsledného hlasování.

K vyjednávání jsme přistupovali s jasně stanovenými mantinely, kam už nejsme ochotni zajít, ale zároveň jsme byli ochotni přistoupit ke konstruktivním kompromisům – a slovo konstruktivní zde hraje významnou roli. Ony mantinely, které jsme deklarovali na všech jednáních – nalevo i napravo shodně (což se bohužel nedá říci o všech stranách), jsou následující:

1)      Nepodpoříme nic s účastí či podporou KSČM – deklarováno před volbami.

2)      Nepodpoříme Ing. Střelku na žádnou uvolněnou pozici – deklarováno na 1. jednání s ODS, následně se SNK atd.

3)      Pokud možno vystřídat Ing. Strakoše na pozici starosty – deklarováno na 2. jednání s ODS, které bylo společné se SNK, KDU- ČSL.

Proč tyto mantinely?

1)      Nechceme podporovat na rozhodujících pozicích stranu, která se doposud nedistancovala od zločinů komunismu.

2)      Nemůžeme podpořit nikoho, kdo se zdiskreditoval v předchozím volebním období.

3)      Je potřeba předávat „starostovské“ zkušenosti a kompetence dál, do jisté míry „zaškolit“ nového starostu.

Po prvních „oklepávacích“ jednáních, které probíhaly vždy pouze v rámci dvou stran, jsme se sešli ve složení ODS, SNK, KDU –ČSL, Top 09 a SZ. K tomuto jednání jsme přistupovali s velkým očekáváním nastavení základů společné spolupráce a těšili se na diskuzi. Nicméně to, co následovalo, bylo děsivé a odcházeli jsme značně frustrovaní. Přestože bylo jasné, že kromě ODS nikdo nepodpoří na uvolněných místech Ing. Střelku, přišlo SNK opět s návrhem duelu Strakoš – Střelka. KDU–ČSL trvalo na pozici místostarostky, další post v radě nepožadovali.

Náš postoj zněl asi takto: Vzhledem k výsledkům voleb, kdy k volbám přišlo lehce přes 40% voličů, jsme nabyli dojmu, že občané nemají důvěru ke komunální politice, která navíc přes různorodé výsledky stále dosazuje na přední pozici stejnou osobu. Považujeme za nutné vyvodit důsledky, a proto navrhujeme na post starostky Ing. Foriškovou, Ph.Dr. (KDU –ČSL), na post místostarosty Mgr. Netušila (TOP09), další složení rady – 2 ODS, 2 SNK, 1 SZ. Je to pouze návrh, na postu místostarosty netrváme, jen jsme chtěli být konstruktivní a přispět vlastními silami.

(Když uvážíme, že ODS letos přišlo o mandát a SZ navíc přivedlo k urnám vlastní voliče, tyto požadavky se nám jevily naprosto legitimní.) Očekávaná diskuse se ale nekonala, pouze nám bylo sděleno ODS, že nemáme mluvit SNK do nominace. Do té doby jsme si mysleli, že mluvíme o demokratické volbě, o podpoře dvou ze čtyř zvolených zastupitelů SNK! Ostatně ani sama ODS si nenechala „mluvit“ do složení vyjednávacího týmu a ani občany demokraticky zvolení zastupitelé za ODS se vyjednávání překvapivě neúčastnili… Bohužel. Možná že to s tou demokracií není úplně tak demokratické… Možná, kdyby vyjednávali nově zvolení místo paní Svobodové a pana Kresty, vše by probíhalo minimálně klidněji, bez útoků… kdo ví. Každopádně výsledek jednání zněl, že se možná tak shodneme na počtech, ale ne na personáliích. Že prý se nemáme bavit o konkrétních lidech, že nám to nepřísluší… ale není politika právě i o těch konkrétních lidech?

Rigidnost ve vyjednávání a diskriminace z hlediska věku jsou dva hlavní znaky, kterým jsme museli během „diskuse“ čelit. (Tady nutno poznamenat, že jediný, kdo s naším věkem neměl problém, byl právě pan Kresta.)

A nastalo (mnohem klidnější) jednání nalevo – s KDU-ČSL a ČSSD. Do této koalice jsme byli ochotní jít pouze za předpokladu, že rada bude pravicovější. Chybou bylo, že jsme toto nedeklarovali zcela jasně, a to na popud TOP09, již na první schůzce… že by se začal projevovat vliv „trojského koně“? Nicméně ze schůzky jsme odcházeli s několika variantami, které si všechny zúčastněné strany měly projednat na klubech. Jednou z nich bylo, že na starostku bude dosazena dr. Forišková, pak by ČSSD měla dva mandáty v radě, další možností byl Ing. Majer jako starosta + 1křeslo ČSSD + dr. Forišková místostarostka. Zbývající čtyři křesla měla být rozdělena následovně – 2 Top09, 1 SZ + 1 mandát měl být nabídnut zbývajícím stranám. Toto však ČSSD na dalším sezení odmítla. U vítězné strany je to pochopitelné, nicméně nám se nemůže nikdo divit: při následném hlubším projednávání našich programů a povolebních cílů, které se konkrétně týkaly důsledné kontroly Správy majetku města, jsme dospěli k závěru, že bychom se neshodli. Při nabízeném počtu křesel v radě bychom nic neprosadili a byli bychom spojováni s výsledky, pod které bychom se nemohli podepsat. S tímto jsme nejdříve seznámili Mgr. Netušila, aby nebyl překvapen, a následně v pondělí informovali Ing. Majera. Pokud někdo tvrdí, že jsme na poslední chvíli ustoupili od dojednané spolupráce, pak na jednáních nebyl nebo nás chce záměrně poškodit. Znovu opakujeme, že to byla pouze jednání a ne dohodnutá koalice. Zde nás, slušně řečeno, zaráží tvrzení MUDr. Mořice, že „doteď neví, proč jsme odstoupili“ – pokud mu toto nesdělil Mgr. Netušil (a my nepochybujeme o tom, že mu to sdělil), mohl se nás kdykoliv zeptat, evidentně ho to ale ani nezajímalo.

Co se dělo následně, již asi všichni víte. V úterý jsme navázali na stále otevřenou variantu spolupráce na půdoryse ODS, SNK, KDU-ČSL, TOP09 a SZ. Samozřejmě v tuto chvíli již bylo jasné, že MUDr. Jurečka tento projekt nepodpoří, zradil nejenom „dvojblok“, ale hlavně samotnou Top09. Hlasů by však i tak bylo dost. KDU-ČSL byla tato možnost prostřednictvím Ing. Strakoše sdělena, při zachování jejich požadavků na post místostarostky. KDU-ČSL  toto nereflektovala a ve čtvrtek ráno jsme se dozvěděli, že výbor KDU – ČSL rozhodl o koalici ČSSD, KDU-ČSL a KSČM.

Tvrzení, že „za vše můžou Zelení“ a že jsme měli nereálné požadavky, se nám jeví minimálně zavádějící, ne-li nemístné. Opravdu potřebují v Příboře etablované strany svalovat vlastní zodpovědnost na SZ? Co přesně tím voličům sdělují? Potřebují se schovávat?

Naše svědomí je čisté. Ano, udělali jsme pár chyb, rozhodně ne tu, že bychom se zdiskreditovali a upsali k takové spolupráci, které bychom sami nevěřili. Naopak pevně věříme, že nepodlehneme tlakům a zastrašování a že budeme z opozice prosazovat v maximální možné míře program Zelených. Strana zelených v Příboře šla do komunálních voleb s čistým štítem a mnoha ideály. Podařilo se nám získat dva mandáty v zastupitelstvu města, za což nepřestáváme být našim voličům vděčni.

Věříme, že naši voliči ocení, že jsme zachovali tvář a nepřevlékli kabát, ačkoliv jsme mohli. Upřímně doufáme, že spolupráce v zastupitelstvu bude navzdory předchozím jednáním konstruktivní a přínosná. Těšíme se!

                                                                                              Vaše Strana zelených Příbor